o projekcie
dla przedsiębiorców
dla naukowców
kontakt
Projekt skierowany jest do MMŚP prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa Małopolskiego, które nie wykorzystały dopuszczalnego limitu pomocy de minimis. W ramach projektu oferujemy wsparcie doradcze i szkoleniowe dla MMŚP i ich pracowników.

W ramach pomocy oferujemy 80 godzin doradztwa świadczonych przez pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego co najmniej w stopniu naukowym doktora. Celem doradztwa jest wdrożenie w firmie planu strategicznego ukierunkowanego na rozwój innowacji i wzmocnienie powiązań MMŚP z sektorem nauki. W ramach doradztwa zostanie przeprowadzony audyt i scenariusz technologiczny, a następnie realizacja koncepcji według przyjętych wytycznych. Podczas doradztwa ocenie zostanie poddany potencjał technologiczny firmy, a także zidentyfikowane obszary innowacji. Doradztwo będzie kończył raport będący formą dzieła przekazanego wraz z prawami autorskimi do MMŚP.

W ramach pomocy oferujemy szkolenia wdrożeniowe z elementami z zarządzania projektami i ochrony własności intelektualnej. Wsparcie szkoleniowe będzie wynikiem wsparcia doradczego i nieodłącznym elementem projektem.